Ga naar hoofdinhoud
Burgemeester Tonckensstraat 4, 7921 KC Zuidwolde (Dr.) 0528 356 675 (tussen 09:00 - 17:00 uur bereikbaar) info@wheemhuus.nl

Orthopedagoog NVO in 't Wheemhuus Gezondheidscentrum Zuidwolde
Orthopedagoog in het Wheemhuus Zuidwolde Drenthe Hoogeveen

Dyslexie behandeling

Wat is dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet goed kunnen lezen’. Het woord komt uit het Grieks. De definitie voor dyslexie die in Nederland het meest wordt gebruikt is: ‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘

Mensen met dyslexie hebben moeite met het lezen of schrijven van woorden, of met beide. Wie dyslexie heeft, is niet minder intelligent dan iemand zonder dyslexie. Alleen bij het koppelen van letters en klanken werken de hersenen anders dan bij mensen zonder dyslexie.

 Wanneer is onderzoek geadviseerd

Als je kind ernstige lees- en spellingsproblemen heeft, kan je de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om samen de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was.
De school kan adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. Als ouder vraag je zelf een dyslexieonderzoek aan, niet de school.

Dyslexie onderzoek

Bij een vermoeden van dyslexie is onderzoek en behandeling van belang. Wij van Educare bieden zowel onderzoek als behandeling van dyslexie. Bij ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt dit volledig vergoed door de gemeente. Wij werken tijdens de behandeling met de F&L® methode en de methode Sleeplezen®.

Educare is een praktijk voor eerstelijns psychologie gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van psychische problematiek bij kinderen en jeugdigen van 2 tot 18 jaar. Deze zorg is voor iedereen toegankelijk. We bieden kortdurende en praktische psychologische hulp.

De behandeling

Als orthopedagoog maak ik voor mensen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen een behandel- en begeleidingsplan om de situatie te verbeteren. Op die manier probeer ik ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die goed aansluit en hulpvraaggericht is. Samen kijken naar wat er al goed gaat en de aandacht richten op de krachten van het kind en zijn of haar omgeving.

Om dat te bereiken verricht ik psychologisch onderzoek om te achterhalen welke problemen er spelen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling wordt de omgeving ook betrokken, aan wie ik adviezen geef met betrekking tot de begeleiding en de hulp die zij zelf kunnen geven aan hun kind.

In het Wheemhuus

In het Wheemhuus kun je voor dyslexie-behandeling terecht bij Lynn Straat en Lisa Prins

Voor verdere informatie zie: www.educareonline.nl of bel met Educare op nummer 0521 – 521 351 

Gezondheidscentrum ’t Wheemhuus is gevestigd in Zuidwolde (Drenthe) nabij Hoogeveen en Overijssel.

Terug naar overzicht
Aanmelden

Wil je meer informatie, advies of een afspraak maken? Klik dan op onderstaande knop.

Aanmelden
Back To Top